opc_loader

Menu

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.
Ontvang 5% korting op je 1e bestelling!

Aanmelden

Privacy policy JuweliersWebshop.nl

1 januari 2022

Dit Privacybeleid vormt, samen met onze Algemene Voorwaarden, de basis waarop we alle persoonlijke informatie die we over je verzamelen of je aan ons verstrekt, opslaan en gebruiken.

JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers, gevestigd aan Sprongstraat 8, 7201KS Zutphen. Telefoonnr: 0575-514012, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.juwelierswebshop.nl/

JuweliersWebshop.nl – de Grijff Juweliers

Adres: Sprongstraat 8

Postcode: 7201KS

Plaats: Zutphen

Telefoonnummer: 0575514012

M. de Grijff is de Functionaris gegevensbescherming van JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers. Hij/zij is per email te bereiken via de contactpagina op juwelierswebshop.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankgegevens indien wettelijk noodzakelijk, c.q. tijdelijk om je betaling te kunnen realiseren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina op juwelierswebshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw bestelling en bijbehorende betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers) tussen zit. JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: zie hiervoor het volgende punt “met wie delen wij uw informatie”. Hier lees je welke systemen wij gebruiken en waarom.

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?
JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Om je bestelling, verwerking en betaling mogelijk te maken, maken wij uw persoonlijke informatie bekend aan derden, waaronder:
- Postorganisaties voor de levering van goederen die u hebt besteld. Zoals PostNL.
- Organisaties die ons helpen bij het voltooien van bestellingen en betalen van goederen, zoals financiële instellingen, waaronder banken, creditcardmaatschappijen en andere betalingsaanbieders (Payment Service Providers - PSP). 
- AfterPay - Riverty.Wanneer u voor de eerste keer gebruik maakt van de betaalmogelijkheid AfterPay is het mogelijk dat door AfterPay een kredietwaardigheidsbeoordeling wordt uitgevoerd. Meer informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens door AfterPay - Riverty vindt u op https://www.riverty.com/nl-nl/
- Organisaties die feedback verzamelen van klanten (behoudens voorafgaande toestemming).
- De organisatie van de systeembouwer voor het functioneren van de website en/of webshop.
- In het geval dat we ons bedrijf en / of onze activa verkopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële koper van ons bedrijf; en
- Als we je persoonlijke informatie moeten vrijgeven of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze Algemene voorwaarden te handhaven of toe te passen; of om onze rechten, eigendom of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt wettelijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar > Wettelijk verplichte termijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service"at"juwelierswebshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via de contactpagina.

Afmelden nieuwsbrief
U kunt zich op elk moment afmelden voor onze e-mailnieuwsbrief door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken, of door ons te vragen uw e-mailadres te verwijderen uit onze administratie.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van JuweliersWebshop.nl de Grijff Juweliers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is bovenaan deze privacy policy terug te vinden, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.